Prezydium Rady Rodziców 2016/2017


Przewodniczący:  Małgorzata  Szepioła- Uściłko 

Zastępca:  Małgorzata Bartoszewicz 

Skarbnik:  Anna  Kołakowska 

Członek:  Arkadiusz  Protasiewicz 

Członek:  Anna Plucińska - Furgał

Członek:  Marlena Sosnowska

Komisja Rewizyjna 2016/2017


Przewodniczący:  Joanna  Skawińska 

Sekretarz:  Anna  Kobrzyńska 
Członek:  Katarzyna  Podgórska

Przedstawiciele klas 2016/2017


Klasa I a-  Sylwia Kozłowska 

Klasa II a-  Anna  Kołakowska 

Klasa II b-  Katarzyna  Podgórska 

Klasa II c-  Anna Grabińska 

Klasa II d-  Katarzyna Oleksa 

Klasa II e-  Agnieszka  Kawałko 

Klasa III a-  Katarzyna  Sękowska

Klasa III b-  Aneta  Bruner 

Klasa III c-  Małgorzata  Szepioła - Uściłko 

Klasa III d-  Anna  Kobrzyńska 

Klasa IV a-  Arkadiusz  Protasiewicz 

Klasa IV b-  Anna Plucińska - Furgał

Klasa IV c-  Marlena Sosnowska 

Klasa V a-  Iwona  Topczewska    
Klasa V b-  Joanna  Skawińska 

Klasa V c-  Izabela  Górecka 
Klasa VI a-  Adam  Kokoryn 

Klasa VI b-  Małgorzata Bartoszewicz 

Klasa VI c-  Jan  Wiśniewski