Zebrania odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca

w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie (ul. Puszkina 11)

o godzinie 17.30:

21.09.2015 -  17.00 - Zebranie Delegatów do Rady Rodziców

 

05.10.2015 - 17.30

 

02.11.2015 - 17.30

 

07.12..2015- 17.30   Zebranie odwołane.

 

04.01.2016 - 17.30  przełożone na 11. 01. 2016

 

08.02.2016 - 17.30  przełożone na 15.02.2015 

 

 07.03.2016 - 17.30 przełożone na 14.03.2016

 

04.04.2016 - 17.30

 

09.05.2016 - 17.30

 

23.05.2016 - 17.30  Zebranie odwołane.

 

06.06.2016 - 17.30