Prezydium Rady Rodziców 2015/2016

Małgorzata Bartoszewicz         – Przewodniczący Rady Rodziców

Barbara Jancewicz                    – Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Bobrowicz               – Skarbnik

Szepioła-Uściłko Małgorzata    – Członek Prezydium

Michał Antoniewicz                    – Członek Prezydium

Kobrzyńska Anna                       – Członek Prezydium

 

Komisja Rewizyjna 2015/2016  

Michalska Kamila            – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bezuch Maja                    – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Janus Tomasz                  – Członek Komisji

Przedstawiciele klas 2015/2016  

IA    Anna Kołakowska

IB    Kamila Michalska

IC    Maja Bezuch

ID    Tomasz Janus

IE    Sylwia Kryszkiewicz

IIA   Katarzyna Sękowska

IIB   Michał Antoniewicz

IIC   Małgorzata Szepioła-Usciłko

II D  Anna Kobrzyńska

IIIA  Katarzyna Wieczorek

IIIB  Anna Plucińska-Furgał

IIIC  Krzysztof Płochacki

IVA  Izabela Nowicka

IVB  Joanna Skawińska

IVC  Izabela Górecka-Radawiec

VA   Małgorzata Scheffler

VB    Małgorzata Bartoszewicz

VC    Jan Wiśniewski

VIA   Barbara Jancewicz

VIB   Grzegorz Gulewicz

VIC   Magdalena Bobrowicz